Veel gestelde vragen

 

WAAROM ZOU IK U-LABEL EEN ENERGIELABEL LATEN BEPALEN? 

Voor het energielabel maakt het niet uit wie u dat laat doen. Wij kunnen het snel en voordeliger dan de grote "gebuikelijke" aanbieders. We vinden het leuk en we vinden het belangrijk om service te verlenen, één aanspreekpunt, heldere afspraken.  

 

HOE GAAT HET BEPALEN VAN HET ENERGIELABEL IN ZIJN WERK? 

De wijze van bepalen van het energielabel is strikt omschreven in de BRL-9500/3. Voor het bepalen van het label zijn de volgende werkzaamheden noodzakelijk:

 • Bezoek aan het pand
 • Bepaling oppervlakte, isolatiewaarden en installaties
 • Bepaling van het energielabel
 • Afmelden van het label bij AgentschapNL
 • Archiveren van het projectdossier

Bezoek aan het pand


Tijdens het bezoek door onze EPA-U adviseur worden de volgende onderdelen opgenomen:


Bouwkundig

 • Isolatiewaarde thermische schil
 • Type beglazing
 • Aanwezigheid van buitenzonwering
 • Aanwezigheid van paneelvulling in kozijnen
 • Type deuren
 • Relevante verschillen tussen tekening en werkelijkheid

Installaties

 • Type verwarmingsinstallatie 
 • Type ventilatie-installatie
 • Type koelinstallatie
 • Type bevochtigingsinstallatie 
 • Type en omvang verlichtingsinstallatie 
 • Type warmwatervoorziening 
 • Type zonnecellen of boilers

Alle beoordeelde onderdelen worden op foto vastgelegd en in het projectdossier bewaard. Het is voor ons van belang dat alle ruimten tijdens het bezoek toegankelijk zijn.

Bepaling oppervlakte, isolatiewaarden en installaties


Aan de hand van verkregen tekeningen aangevuld met waarnemingen en tellingen worden de oppervlakten, isolatiewaarden en installatie bepaald. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden verwachten wij van u de volgende stukken:

 • Tekeningen, bij voorkeur digitaal in PDF
 • Installatieschema’s
 • Tekeningen installaties

Bepaling van het energielabel


Aan de hand van de ingevoerde gegevens in het gecertificeerde rekenprogramma Vabi versie 4.0 wordt het energielabel bepaald.

 

Afmelden van het label bij AgenschapNL


Nadat het label is bepaald wordt het afgemeld bij AgentschapNL. AgentschapNL beheert de “label databank”. Na afmelding is het label rechtsgeldig en kan het worden verstrekt.


Archiveren projectdossier

Alle gebruikte gegevens, tekeningen, aantekeningen, foto’s en relevante correspondentie wordt bewaard in een projectdossier. De certificerende instantie controleert steekproefsgewijs ca 10% van de afgemelde energielabels op basis van dit projectdossier.