Uitzonderingen labelplicht

Een energielabel is niet verplicht voor de volgende gebouwen:


• Monumenten als bedoeld in de Monumentenwet van 1988 of in
 de Gemeentelijke of Provinciale monumentenverordening
• Gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten
• Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50m2
• Woonwagens

• Onverwarmde logiesgebouwen
• Gebouwen met een industriefunctie
• Gebouwen met zgn. overige gebruiksfuncties zoals parkeergarages
 en stations

 

Voor deze gebouwen kan een energielabel gemaakt worden als één of meerdere labelplichtige functies in het gebouw aanwezig zijn.

 

De laatste uitzondering betreft nieuwbouw