Uitzondering nieuwbouw

Voor nieuwbouw worden aspecten in het kader van energiegebruik geregeld in het Bouwbesluit. Het gaat hierbij om aspecten als:


• Thermische isolatie
• Luchtdoorlatendheid
• Energieprestatie

 

Bij nieuwbouw kan worden volstaan met het overleggen van de bij de bouwaanvraag berekende en ingediende energieprestatiecoëfficient (EPC). Ook voor gebouwen, gebouwd na 1 januari 1998 kan de gebouweigenaar of -beheerder tot 10 jaar na de datum van de oorspronkelijke bouwaanvraag volstaan met een gewaarmerkt afschrift van de EPC-berekening. Deze vrijstelling geldt niet voor  publiektoegankelijke overheidsgebouwen met een gebruiksoppervlak van meer dan 1000m2. Deze moeten een Energielabel hebben. Dit label dient zichtbaar te worden opgehangen.