Nut energielabel

 

Het energielabel geeft inzicht in de energetische kwaliteit van een gebouw en daarmee ook een indicatie van het te verwachten energiegebruik bij standaard gebruik. 
Een gebouw met A- of B- label onderscheidt zich in positieve zin van gebouwen met een “lager” label. Profilering in het kader van duurzaamheid is eenvoudiger als van vergelijkbare gebouwen energielabels zijn. Inzicht in de energetische kwaliteit van een gebouw kan aanleiding geven om de duurzaamheid van dit gebouw te vergroten.

Het maatwerkadvies is hiervoor een waardevol instrument.