BRL 9500

De EPA-U adviseur en de BRL 9500. Het bepalen van een energielabel is voorbehouden aan adviseurs die in het bezit zijn van het daarvoor behaalde diploma. Daarbij mag het certificaat alleen worden afgegeven als de adviseur een geldig NL-EPBD procescertificaat als bedoeld in de  BRL 9500-3 heeft.

De BRL stelt eisen aan:


• De rapportage;
• Het proces;
• Het bedrijf dat gecertificeerd wil worden;
• De interne kwaliteitsbewaking

 

Op welke wijze het energielabel bepaald wordt is zeer “strak” vastgelegd in de ISSO-publicatie 75.1

Voor de berekening van het label wordt gebruik gemaakt van een gecertificeerd computerprogramma.